Onaangebroken en onbeschadigde verpakkingen kunt u binnen 14 dagen retourneren aan

Dorivit BV,
Versterkerstraat 10,
1322 AP Almere

Bij het retour sturen van één of meerdere producten dient u een kopie van de factuur bij te sluiten. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen ontvangt u een bevestiging via e-mail.

Restitutie vindt alleen plaats indien de artikelen onaangebroken en onbeschadigd bij ons arriveren. U kunt in dat geval binnen 14 dagen restitutie verwachten.

Wilt u een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@dorivit.nl. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.
Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping deze vindt u hier maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen ontvangt u een bevestiging via e-mail.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres
Dorivit BV,
Monitorweg 1, 
1322 BJ Almere

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht is cosmetica, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Cosmetica is namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.